ASFALT i Kungsängen

- Vi tillverkar och säljer asfaltmassor

Så här går det till

Chauffören kör upp på vågstationen för tomvägning. Trycker in bilnummer och företag samt märkning. Tar genom snabbtelefon kontakt med operatören på asfaltfabriken och beställer önskad kvalitet och mängd. Operatören ger anvisning om var lastning skall ske.

Behöver chauffören vänta finns ett café där vi bjuder på kaffe och macka. Efter lastning väger chauffören på fordonsvågen och tar emot följesedel.

Vi kontrollerar kvaliteten på vår produktion genom asfaltlaboratorium som finns i anslutning till anläggningen.

Hitta till oss

Du hittar oss genom att köra E 18 från Stäket mot Enköping, tar avfart Brunna/Livgardet/ och följer skyltar ASFALTVERK

Vår adress är Energivägen 15